ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
З КОРИСТУВАЧАМИ СЕРВІСУ «ТВІМБЛ»
Дата публікації: «____» ______________ 2020 р.

«ТВІМБЛ» пропонує уважно ознайомитися з текстом даного Ліцензійного договору Публічної Оферти з користувачами Сервісу «ТВІМБЛ» (надалі за текстом «Ліцензійний договір»), і в разі незгоди з будь - яким пунктом, пропонується відмовитися від отримання послуг Сервісу «ТВІМБЛ», що надаються відповідно до умов даного Ліцензійного договору та не користуватися послугами Сервісу «ТВІМБЛ».

Використання будь - якого з Сайтів і/або Сервісів «ТВІМБЛ» може регулюватися додатковими умовами, які можуть вносити у даний Ліцензійний договір зміни і/або доповнення, і/або мати спеціальні умови щодо персональної інформації, які розміщені у відповідних розділах документів для таких Сайтів/або Сервісів «ТВІМБЛ».

Для забезпечення використання Користувачами Сервісів «ТВІМБЛ» Персональна інформація Користувачів збирається і використовується Товариством з обмеженою відповідальністю «ТВІМБЛ», тобто юридичною особою, створеною за законодавством України і зареєстроване за адресою: Харківська область, місто Харків, Шевченківський район, площа Конституції 21, приміщення 10 (на далі за текстом даного Ліцензійного договору - «ТВІМБЛ»), або його афілійованою особою. З інформацією яку надає той чи інший Сервіс, Користувач може ознайомитися в умовах використання відповідного Сервісу «ТВІМБЛ».

Даний юридичний документ є публічною офертою та публічним договором, що адресований будь - якій особі Ліцензіату (надалі за текстом Ліцензійного договору - Користувач), і є офіційною пропозицією замовлення послуг у ТОВ «ТВІМБЛ», (ЄДРПОУ: 43487045) (надалі за текстом Ліцензійного договору - «ТВІМБЛ»), що діє під комерційним позначенням «ТВІМБЛ», містить всі істотні умови регламентування відносин у сфері надання послуг, що виникають між Користувачами Сервісу «ТВІМБЛ», встановлює умови використання Сервісу «ТВІМБЛ» і укладається між Ліцензіаром та Ліцензіатом/Користувачем, який акцептував умови даної оферти.

Визначення термінів:

«ТВІМБЛ» - юридична особа - ТОВ «ТВІМБЛ» - Ліцензіар, яка має право на використання комерційного найменування «ТВІМБЛ», що є виконавцем послуг, відповідальна за збір, обробку і надання інформації про замовлення на транспортні послуги, що надійшли до Сервісу «ТВІМБЛ» та забезпечує функціонування платформи, доступ до якої забезпечується через Сервіси «ТВІМБЛ».

Сервіс «ТВІМБЛ» - це можливість використання технологічної платформи за допомогою Веб – сайту: http://tweembl.com і/або мобільного додатку «ТВІМБЛ», що дозволяє Користувачам автоматично організовувати і планувати перевезення і/або надання логістичних послуг, доставки за участі незалежних сторонніх постачальників таких послуг або придбання чи замовлення товарів, зокрема незалежних сторонніх транспортних компаній, незалежних постачальників логістичних послуг або постачальниками товарів чи ресторанами, відповідно до умов даного Ліцензійного договору з «ТВІМБЛ» і/або її афілійованими особами («Незалежні постачальники»). Якщо Користувачем не укладено окремий письмовій договір з «ТВІМБЛ», то Послуги надаються Користувачеві винятково для особистого, некомерційного використання.

Веб - сайт – веб - сторінка в мережі Інтернет розташована за адресою: http://tweembl.com .

Мобільний Додаток - копія комп'ютерної програми у вигляді мобільного додатку «ТВІМБЛ» для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «ТВІМБЛ», який надається «ТВІМБЛ» в тимчасове користування, за функціональним призначенням кінцевим споживачем як інструмент для надання послуг Користувачам Сервісу «ТВІМБЛ».

Заявка, що приймається Сервісом «ТВІМБЛ» від Користувача - інформація про замовлення транспортної послуги, що виконується Водієм (шлях транспортного засобу між пунктами відправлення і призначення).

Користувач – будь - яка дієздатна фізична особа, якій на момент реєстрації виповнилося 18 (Вісімнадцять) років, або юридична особа (або громадське формування), яка прийняла умови даної Угоди і користується послугами Сервісу «ТВІМБЛ»;

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Конфіденційність - дотримання заходів, щодо запобігання випадкового або навмисного розголошення конфіденційних відомостей, які містяться в даному Ліцензійному договорі і використовуються відносно цього Ліцензійного договору третіми особами.

Обробка персональних даних – будь - яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

Третя особа – будь - яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

Cookies - невеликий фрагмент даних, відправлений веб - сервером і зберігається на Комп'ютері користувача, який веб - клієнт або веб - браузер кожен раз пересилає веб - серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
IP-адреса - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, яка побудована за протоколом IP.

Водій/Перевізник – Користувач/виконавець транспортних послуг, який здійснює безпосереднє перевезення Замовників (з/без ручної поклажі), є так само Замовниками, інформаційних послуг, для «ТВІМБЛ», і/або багажу і що надають інші транспортні послуги на користь Замовників і не перебувають у будь - яких трудових відносинах із «ТВІМБЛ» або її афілійованих структур.

Заборонені до перевезення предмети – Користувачі не мають право перевозити за допомогою Сервісу «ТВІМБЛ» або прийняті в якості відправлення для Доставки наступні предмети заборонені для обігу відповідно до законодавства України та за невиключним списком, зокрема: дорогоцінне каміння, вироби із дорогоцінних каменів та металів, тварини і рослини, зброя та складові частини зброї, моделі зброї, їх повнорозмірні моделі та точні копії; вибухові речовини (за класифікацією ІАТА), людські залишки, антикваріат, хутро окремо від особи, кредитні карти, банкноти будь-яких національних валют, чеки окремо від особи, порнографія або інші предмети, заборонені до перевезення відповідно до законодавства; будь - які документи, що засвідчують особу, окремо від особи.

Ліцензійний договір – це даний публічний Ліцензійний договір, умови та правила якого, викладені на Сервісах «ТВІМБЛ», на основі якої власник об'єкта права інтелектуальної власності, тобто Ліцензіар «ТВІМБЛ», надає фізичній або юридичній особі, Ліцензіату (Користувачу), дозвіл на здійснення в певному місці та протягом певного терміну однієї чи кількох дій, на які має виключне право Ліцензіар «Tweembl», при цьому Ліцензіат (Користувачу) зобов'язується сплатити певну винагороду Ліцензіару «ТВІМБЛ» за надання права на використання об'єкта інтелектуальної власності..

Ліцензіар - сторона на підставі даної Ліцензійної угоди, надає право Користувачеві на користування Сервісом «ТВІМБЛ».

Ліцензіат – Користувач послуг Сервісу «ТВІМБЛ», яка акцептувала Оферту і зареєструвалася в Сервісі «ТВІМБЛ».

Акцепт - повне і беззастережне прийняття Користувачами умов даного Ліцензійного договору, Політики Конфіденційності «ТВІМБЛ» та Умов платежів з Користувачами «ТВІМБЛ», які розуміють значення своїх дій, всі умови якої останнім є зрозумілими, Користувач не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, загрози і тому потрібне.

Невиключна ліцензія - надання дозволу на використання Сервісу «ТВІМБЛ» в обсягах обумовлених даним Ліцензійним договором із збереженням за Ліцензіаром, права на використання даного об'єкту інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, включаючи право на видачу ліцензії іншим особам у даній сфері.

Виключна ліцензія - надання дозволу на використання Сервісу «ТВІМБЛ» в обсягах і на території, визначеній Ліцензійним договором. При цьому виключається можливість використання Ліцензіаром «ТВІМБЛ» об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією та видачі ним іншим особам ліцензій на використання даного об'єкта у зазначеній сфері.

Повна ліцензія - надає Ліцензіатові найбільш широкий обсяг прав. За Ліцензійним договором Ліцензіатові надаються усі права на використання об'єкта інтелектуальної власності, що є предметом ліцензії, без обмеження території і на весь термін дії охоронного документа.

Реєстрація - фактичні дії, спрямовані на створення облікового запису Користувача.

У даному Ліцензійному договорі можуть бути використані поняття і терміни, не визначені даним Ліцензійним договором. У таких випадках тлумачення понять і термінів робиться відповідно до тексту і сенсу даного Ліцензійного договору. У разі відсутності однозначного тлумачення поняття і терміну в тексті Ліцензійного договору слід керуватися тлумаченням понять і термінів : в першу чергу — визначеним на Веб – сайті: http://tweembl.com , в другу чергу - у відповідно до діючого законодавства України і звичаями ділового обороту.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. До початку використання Сервісу «Tweembl» Користувачу необхідно для початку висловити свою згоду з умовами даного Ліцензійного договору, Політики Конфіденційності«ТВІМБЛ» та Умовами платежів з Користувачами «ТВІМБЛ» (у випадках необхідності) шляхом вказівки «Я згоден з Угодою» при встановленні та початку користування Сервісами «ТВІМБЛ» .

1.2. Після надання зазначеної згоди Користувач має доступ для використання Мобільного додатку, але розуміє, що Ліцензіар залишає за собою право негайно скасувати даний Ліцензійний договір і/або припинити надавати Послуги взагалі і/або позбавити Користувача частково доступу до Послуг в будь - який час, з будь - яких причин.

1.3. Якщо будь - яке з вище вказаних положень не влаштовують Користувача, Ліцензіар пропонує утриматися від використання Сервісів «ТВІМБЛ». Ліцензіар залишає за собою право вносити зміни в дане положення, без попереднього погодження з Користувачами.

1.4. Користувач визнає, що за допомогою Сервісу «ТВІМБЛ» не забезпечує здійснення перевезень, надання логістичних послуг та доставки, і не функціонує як транспортна компанія, і що такі перевезення та/або доставка надаються незалежними сторонніми перевізниками/водіями, які не є співробітниками «ТВІМБЛ» і/або її афілійованих структур.

1.5. Сторони визнають, що використання Сервісу «ТВІМБЛ» можливе виключно в порядку, спосіб та згідно правил та обмежень, встановлених Ліцензіаром.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Ліцензійним договором, Ліцензіар надає Користувачу дозвіл (оплатну невиключну ліцензію) на використання Сервісів «ТВІМБЛ» з повним і беззастережним прийняттям умов публічної оферти на укладення Ліцензійного договору, підтвердженням якого є факт реєстрації Користувача в Сервісі «ТВІМБЛ» та створення облікового запису. Момент створення облікового запису Користувача в Сервісі «ТВІМБЛ» вважається моментом укладання даної Ліцензійної угоди між Ліцензіаром та Користувачем і надання Користувачеві права користування невиключну ліцензію Сервісів «ТВІМБЛ».

2.2. Об'єктом даного договору є Сервіси «ТВІМБЛ». Ліцензіар гарантує, що є правовласником повної ліцензії Сервісів «ТВІМБЛ».

2.3. Вид ліцензії за даним договором - невиключна.

2.4. Видача невиключної ліцензії за цим Ліцензійним договором, не виключає можливості використання Ліцензіаром Сервісів «ТВІМБЛ» без будь - якого повідомленням Ліцензіата.

2.5. Невиключна ліцензія дає Ліцензіату право використовувати у визначеному в цьому Ліцензійному договорі обсязі Сервісів «ТВІМБЛ».

2.6. Ліцензіар передає Ліцензіату Сервіси «ТВІМБЛ», а також Ліцензіару надається право вносити зміни та доповнення у Сервіси «ТВІМБЛ» за власним бажанням.

2.7. Укладаючи Ліцензійний договір, Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, дає дозвіл на обробку Ліцензіаром своїх персональних даних з метою можливості виконання умов даного Ліцензійного договору, Політики Конфіденційності «ТВІМБЛ» та Умовами платежів з Користувачами «ТВІМБЛ» (у випадках необхідності).

2.8. Акцептуючи справжню оферту, Користувач повністю погоджується з усіма документами, опублікованими на Сайті http://tweembl.com та містяться на Сервісах «ТВІМБЛ», включаючи даний Ліцензійний договір, Політику Конфіденційності «ТВІМБЛ» та Умови платежів з Користувачами «ТВІМБЛ» (у випадках необхідності), та іншою інформацією, яка розміщена як на Сайті, так і в Мобільному додатку.

2.9. У разі, якщо фізична особа не погоджується з положеннями умов даного Ліцензійного договору і/або іншими документами, опублікованими на Веб – сайті: http://tweembl.com та містяться на Сервісі «ТВІМБЛ», включаючи Політику Конфіденційності «ТВІМБЛ» та Умовами платежів з Користувачами «ТВІМБЛ» та іншою інформацією, яка розміщена як на Веб – сайті: http://tweembl.com, так і в Мобільному додатку, такий Користувач не має права приступати до реєстрації в Сервісах «ТВІМБЛ».

3. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА В СИТЕМІ «ТВІМБЛ»

3.1 . Надання Сервісу «ТВІМБЛ» є можливим виключно за умови доступу через мережу Інтернет встановлення Користувачем Мобільного додатку на мобільний пристрій і/або комп'ютер Користувача та наявності у такого мобільного пристрою і/або комп'ютеру доступу до мережі Інтернет, а також за умови дотримання умов даного Договору.

3.2 . Для використання Послуг за допомогою Веб – сайту: http://tweembl.com, Мобільного додатку в повному обсязі (зокрема - шляхом створення замовлення, перегляду попередніх замовлень тощо) Користувач має зареєструватися та створити власний унікальний обліковий запис.

3.3 . Отримуючи доступ до Веб – сайту: http://tweembl.com, Додатку та добровільно створюючи профіль, Користувачі визнають і погоджуються з умовами даного Ліцензійного договору повністю приймаючи їх та підтверджують, що мають повну дієздатність, Користувач ознайомлений з умовами Політики конфіденційності та іншими правилами і умовами користування Сервісом «ТВІМБЛ» і повністю приймає їх умови; деякі дані Користувача після реєстрації стануть загальнодоступними з урахуванням особливостей функціоналу Сервісу «ТВІМБЛ» та їх буде видно в його профілі іншим Користувачам; розуміє, що для реєстрації можуть знадобитися будь - які дані про Користувача, включаючи персональні дані та погоджується їх надати, а також, погоджується з тим, що такі дані будуть оброблятися Ліцензіаром як самостійно, так і з залученням третіх осіб; Користувач розуміє і згоден з тим, що Сервіс «ТВІМБЛ» може містити рекламу; Користувач розуміє та згоден з тим, що на номер його телефону і / або електронну пошту можуть бути направлені повідомлення, запити, в тому числі і рекламна інформація Ліцензіара та інші данні.

3.4 . Реєстрація закінчується в момент заповнення Користувачем всіх обов'язкових даних, які в будь - який момент можуть бути змінені, і відправки в Сервіс «ТВІМБЛ» своїх даних шляхом вчинення певних дій, в тому числі натискання кнопки «Згоден» або вчинення інших дій, порядок здійснення яких може бути в будь - який час змінений. З цього моменту в відношенні Користувача створюється обліковий запис.

3.5 . Користувач вважається зареєстрованим в Сервісі в момент надання йому доступу до функціоналу Сервісу «ТВІМБЛ».

3.6 . Користувач має право створити Обліковий запис, якщо йому виповнилося принаймні 18 років. Під час реєстрації Користувач має вказати достовірну особисту інформацію щодо Користувача. Ліцензіар має право призупинити доступ будь - якого або всіх Облікових записів, належних Користувачеві, за наявності будь - якої заборгованості, а також на інших умовах, визначених даною Угодою.

3.7 . Користувач погоджується дотримуватися розумних заходів безпеки, щоб зберегти власний логін (номер телефону або Обліковий запис соціальної мережі, за допомогою яких здійснено реєстрацію за допомогою Сервісів «ТВІМБЛ» та смс - пароль для входу в Обліковий запис в таємниці, та погоджується з тим, що виключно Користувач несе повну відповідальність одноосібно за всі дії, що виконуються з його облікового запису, та вважаються такими, які виконав сам Користувач. Користувач не має права вносити зміни в функціонал Сервісу «ТВІМБЛ», будь - яким чином втручатися та перешкоджати нормальній роботі Сервісу «ТВІМБЛ». Користувач, здійснюючи користування Сервісом «ТВІМБЛ», гарантує, що дотримується законодавства України в повному обсязі.

3.8 . Ліцензіар має право надавати виключне і/або невиключне право на Сервіс «ТВІМБЛ», або окремий його функціонал, як на оплатній, так і на безоплатній основі. У разі надання Сервіс «ТВІМБЛ», або його окремого функціоналу на оплатній основі, інформація про розмір винагороди Ліцензіара і порядок його сплати Користувачем можуть бути розміщені на Веб - сайті, і/або в Мобільному додатку. У разі не виплати ліцензійної винагороди за надання права користування окремим функціоналом Сервісу «ТВІМБЛ», Ліцензіар має право не надавати такий функціонал Користувачеві, обмежившись наданням права користування безкоштовного функціоналу Сервісу ««ТВІМБЛ».

3.9 . Ліцензіар залишає за собою право заблокувати Обліковий запис Користувача взагалі або позбавити частково доступу до Сервісу «ТВІМБЛ» в будь - який час з будь - яких причин без попереднього повідомлення або отримання будь - якої згоди з боку Користувача.

3.10 . Користувач зобов'язується не розголошувати інформацію щодо власного Облікового запису й не надавати доступ до нього третім особам. Користувач несе відповідальність за будь - яке використання таких даних третіми сторонами, включно з висловлюваннями та будь - якими іншими діями, які здійснюються за допомогою Сервісів «ТВІМБЛ» під іменем користувача та/або з використанням смс - пароля.

3.11 . Ліцензіар не несе відповідальність за використання незареєстрованими третіми особами Облікового запису зареєстрованого Користувача. Користувач зобов'язаний негайно інформувати Ліцензіара, якщо їхнє ім'я або смс - пароль було викрадено, розголошено або втрачено.

3.12 . На Сервісах «ТВІМБЛ» забороняється поширення інформації, що має конфіденційний характер або належить третім особам, що не надавали відповідної згоди на її розміщення. В разу виявлення такого випадку Користувач повинен повідомити Ліцензіара про факт такого порушення.

3.13 . Ліцензіар не несе відповідальності і не бере на себе зобов'язань перед Користувачами щодо послуг, які надаються Користувачам третіми особами через Сервіс «ТВІМБЛ». Ліцензіар не несе відповідальності за терміни, якість надання інформації про такі послуги, а також Ліцензіар не несе відповідальності перед Користувачем за можливі негативні наслідки, шкоду (збитки), заподіяну Користувачеві внаслідок ненадання чи неналежного надання послуг третіми особами.

4. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

4.1. Користувач Сервісу «ТВІМБЛ» приймаючи умови даного Ліцензійного договору, надає свою згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та у відповідності з Політикою конфіденційності, яка розміщена в мережі Інтернет за адресою: http://tweembl.com, погоджуючись з умовами даного Ліцензійного договору, Користувач Сервісу «ТВІМБЛ» підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений, і згодний з його умовами, фактом Акцепту даного Ліцензійного договору. Користувач надає Ліцензіару дозвіл на обробку своїх персональних даних і підтверджує, що надаючи таку згоду, Користувач діє по своїй волі і в своїх інтересах з метою можливості виконання умов даного Ліцензійного договору. Згода поширюється на наступну інформацію: ПІБ, дату народження, вік, стать, номер телефону, адреса, адреса, електронної пошти, фотографію, дані про автомобіль, дані документа, що посвідчує особу (скановану копію документа, що посвідчує особу), дані водійського посвідчення (скановану копію посвідчення водія ), геолокація транспортного засобу та пасажира, час поїздки та місце її призначення; електронні дані (HTTP-заголовки, IP-адреса, файли Сookie, веб - маяки/піксельні теги, дані про ідентифікатор браузера, інформація про апаратне і програмне забезпечення, час доступу та інші дані); платіжна інформація; інформація щодо скарг; дата і час здійснення доступу до Сайтам і /або Сервісів «ТВІМБЛ»; інша інформація про Користувача, необхідна для обробки відповідно до умов, що регулюють використання конкретних Сайтів і/або Сервісів «ТВІМБЛ» та інша інформація, що стосується Користувача Сервісу «ТВІМБЛ», а також наступні персональні дані, надані Користувачем Сервісу «ТВІМБЛ» як при заповненні реєстраційної форми, так і при заповненні свого профілю; файли Сookie; IP - адреси; параметри і настройки Інтернет - браузерів.

4.2. Згода на обробку персональних даних надається Користувачем Сервісу «ТВІМБЛ» з метою виконання умов даної Угоди для здійснення будь - яких дій стосовно персональних даних, включаючи, але не обмежуючись: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі шляхом реалізації або передачі), транскордонної передачі, знеособлення, блокування, знищення, а також здійснення будь - яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавства.

4.3. Обробка персональних даних здійснюється Ліцензіаром наступними способами: обробка персональних даних з використанням засобів автоматизації. При обробці персональних даних Ліцензіара не обмежена в застосуванні способів їх обробки. Персональні дані, надані Користувачем Сервісу «ТВІМБЛ», будуть доступні співробітникам Ліцензіара. «ТВІМБЛ» не продає або залишають поза передачею, не розголошує персональні дані третім особам без попередньої згоди з Користувачем Сервісу «ТВІМБЛ» за винятком випадків, передбачених даним Ліцензійним договором та/або Положенням про конфіденційність. Зокрема, Ліцензіар передає персональні дані Користувача Сервісу «ТВІМБЛ» з метою виконання замовлень на перевезення, прийнятих до виконання.

4.4. Ліцензіар може використовувати послуги третіх осіб для обробки персональних даних Користувача Сервісу «ТВІМБЛ». Дана обробка здійснюється з різними цілями, наприклад, для розсилки інформаційних матеріалів. Незалежні постачальники послуг погоджуються з обов'язковим дотриманням конфіденційності і не мають права використовувати персональні дані Користувача Сервісу «ТВІМБЛ» для інших цілей. Ліцензіар також передає персональні дані Користувачем Сервісу «ТВІМБЛ» в правоохоронні, податкові, фіскальні та інші компетентні органи в тому обсязі, в якому цього вимагає чинне законодавство України, або якщо це є необхідним для запобігання, виявлення або припинення злочинних дій і шахрайства, а також для захисту прав або власності Ліцензіара і третіх осіб.

4.5. Дозвіл Користувача Сервісу «ТВІМБЛ» на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії даної Угоди. Також укладенням даної Угоди Користувач Сервісу «ТВІМБЛ» підтверджує, що обсяг прав Ліцензіар, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» їй відомий і зрозумілий. Питання стосовно передачі, використання і захисту персональних даних Користувача Сервісу «ТВІМБЛ» регулюються окремим Положенням про конфіденційність, яке розміщується на Порталі та в Мобільних додатках.

5. КОНТЕНТ, НАДАНИЙ КОРИСТУВАЧЕМ

5.1. Під час використання Сервісу «ТВІМБЛ» Користувачем може надаватися наступний Контент: відгуки, пропозиції, оцінки тощо. Контент може бути наданий у формі тексту, зображень тощо. Зазначений контент є власністю Користувача, однак внаслідок його розміщення на Сервісах «ТВІМБЛ» Користувач надає свою згоду на його використання Ліцензіаром: копіювати, змінювати, розповсюджувати, оприлюднювати, привселюдно використовувати або будь - яким іншим способом використовувати такий контент у всіх форматах і каналах поширення, відомих у цей час або розроблених пізніше без подальшого сповіщення або одержання від Користувача згоди та без вимоги оплати на користь Користувача або на користь будь - якої іншої фізичної або юридичної особи.

5.2. Користувач, який розміщує будь - який контент гарантує, що не порушує прав інтелектуальної власності чи авторських прав третіх осіб, або прав на гласність чи приватне життя. Користувач зобов'язується не надавати Контент ганебного, наклепницького, ненависного, насильницького, непристойного, порнографічного, незаконного або образливого характеру, або інший, який призводить до порушення норм чинного законодавства.

5.3. «ТВІМБЛ» залишає за собою право розглядати, контролювати або видаляти контент на власний розсуд у будь-який час і з будь - якої причини без надсилання повідомлення Користувачеві. «ТВІМБЛ» не перевіряє Контент, що розміщується Користувачами.

5.4. Якщо Ліцензіар зазнає будь - які збитки, пов'язані з розміщенням Користувачем незаконної інформації, Користувач зобов'язаний відшкодувати ці збитки Ліцензіару в повному обсязі.

5.5. Надання інформаційних послуг і розміщення реклами в Сервісі «ТВІМБЛ» здійснюється виключно Ліцензіар або за попередньої письмової згоди з Ліцензіаром. Несанкціоноване розміщення інформації рекламного характеру Користувачами заборонено, в іншому випадку Користувач зобов'язаний відшкодувати Ліцензіару понесені збитки в повному обсязі.

6. ПРОМОКОДИ

6.1. Ліцензіар на власний розсуд може створювати та надавати Промокоди в межах акцій, спрямованих на стимулювання Користувача проявити підвищений інтерес до послуг Сервісу «ТВІМБЛ». Користувач погоджуєтеся, що Промокоди слід використовувати законним способом та з належною метою відповідно до певних умов, які встановлені для такого Промокоду.

6.2. Забороняється жодним чином дублювати, продавати, передавати або оприлюднювати Промокоди, якщо тільки Користувач не отримав на це відповідного письмового (електронного) дозволу зі сторони Ліцензіар.

6.3. Користувач усвідомлює, що Промокоди не можна обмінювати на готівку, а також, що строк дії Промокоду може бути вичерпаний до моменту його використання, що Промокод може бути визнаний недійсними у будь - який час і з будь-якої причини Ліцензіар без виникнення будь - яких зобов'язань.

6.4. Якщо Ліцензіар дійде висновку, що вигоди отримані Користувачем були в разі помилкового, не чесного, незаконного використання Промокоду, то Ліцензіар залишає за собою право анулювати всі раніше отримані вигоди.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Ліцензіар/«ТВІМБЛ» зобов'язаний:

7.1.1. у відповідності зі своїми можливостями, забезпечити технічну працездатність Сервісу «ТВІМБЛ».

7.2. Ліцензіар/«ТВІМБЛ» має право:

7.2.1. у будь-який момент, з будь - якої причини, без попереднього повідомлення Користувача відмовити в наданні права користування Сервісом і / або обмежити доступ Користувача до окремого функціоналу Сервісу «ТВІМБЛ». В цьому випадку Ліцензіар має право на свій розсуд не повертати Користувачеві ліцензійну винагороду;

7.2.2. отримати ліцензійну винагороду відповідно до умов даного Ліцензійного договору та іншими правилами і умовами передбачені Сервісами «ТВІМБЛ»;

7.2.3. здійснювати показ реклами з використанням Сервісу «ТВІМБЛ»;

7.2.4. надсилати повідомлення, запити Користувачеві на його номер телефону і / або адресу електронної пошти;

7.2.5. припиняти роботу Сервісу «ТВІМБЛ» з метою проведення профілактичних робіт;

7.2.6. у будь - який момент без попереднього повідомлення Користувача змінювати функціонал Сервісу «ТВІМБЛ», його зовнішній вигляд, призначення;

7.2.7. видаляти будь - яку інформацію, яка не відповідає положенням даного Ліцензійного договору.

7.3. Користувач зобов'язаний:

7.3.1. на власний розсуд приймати, відхиляти або ігнорувати Замовлення, доступ до яких Замовник отримує згідно умов даного Договору

7.3.2. добросовісно використовувати придбані у Ліцензіара за невиключною ліцензією Сервіси «ТВІМБЛ», не допускаючи скарг інших Користувачів та третіх осіб по відношенню до користувачів та завдання шкоди діловій репутації Ліцензіара;

7.3.3. водіям, як Користувачам вчасно та якісно надавати послуги з перевезення своїм Клієнтам за інформацією, отриманою на Сервісах «ТВІМБЛ»;

7.3.4. вносити оговорену винагороду Ліцензіару за користування Сервісу «ТВІМБЛ»;

7.3.5. додержуватись всіх вимог чинного законодавства при отриманні результатів від використання Сервісу «ТВІМБЛ»;

7.3.6. водіям, як Користувачам, дотримуватись всіх правил, пов'язаних з доставкою пасажирів та відправлень, а також надання послуг з перевезення, з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації Ліцензіара;

7.3.7. самостійно нести відповідальність перед третіми особами та контролюючими органами, у разі порушення чинного законодавства;

7.3.8. водіям, як Користувачам стежити за технічною справністю автомобіля, тримати кузов і салон автомобіля в чистоті, з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації Ліцензіара;

7.4. Користувач має право:

7.4.1. відмовитися від надання персональних даних. У цьому випадку Користувач не повинен реєструватися в Сервісі «ТВІМБЛ»;

7.4.2. знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки;

7.4.3. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема, інформацію про третіх осіб, до яких передаються його персональні дані;

7.4.4. на доступ до своїх персональних даних;

7.4.5. отримувати не пізніш, як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь на запит;
7.4.6. здійснювати інші дії, передбачені законодавством України.

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

8.1. Погоджуючись з цими Умовами, Користувач висловлює свою згоду на отримання будь - якої інформації, поширюваної по мережах зв'язку в цілях і випадках, коли необхідність такої згоди передбачена законодавством. Виключні права на Сервіс «ТВІМБЛ» та його зміст Сервісів «ТВІМБЛ» будь - які його складові частини, включаючи програмний код, елементи дизайну, текст (за винятком новинної стрічки), графічні зображення, ілюстрації, відео та інші об'єкти права інтелектуальної власності, є виключною власністю правовласника і не можуть бути використані без письмової згоди правовласника.

8.2. Умови даного Ліцензійного договору не передбачають надання будь - яких прав або дозволів Користувачеві на використання Сервісів «ТВІМБЛ» будь - яким чином, крім способів, передбачених його функціональними можливостями та цими Умовами.

8.3.Користувач не має права:

8.3.1. відтворювати і поширювати Додаток «ТВІМБЛ», в комерційних цілях (у тому числі за плату), в тому числі в складі збірників програмних продуктів, без письмової згоди правовласника.

8.3.2. змінювати, декомпілювати, дешифрувати і проводити інші дії з програмним кодом, метою яких є отримання інформації про реалізацію алгоритмів Сервісу «ТВІМБЛ», створення похідних творів, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Сервісу «ТВІМБЛ», будь - яких його компонентів без письмової згоди правовласника.

8.3.3. користувач не має права змінювати і/або видаляти найменування Сервісу «ТВІМБЛ», знак охорони авторського права (©) або інші вказівки на правовласника.

8.4. Ліцензіар має право не приступати до надання доступу до Сервісу «ТВІМБЛ» або припинити його надання в разі виникнення у Користувача перед Ліцензіаром або третіми особами, залученими за допомогою Сервісу «ТВІМБЛ» простроченої заборгованості, незалежно від підстав виникнення такої заборгованості.

9. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ

9.1. Ліцензіар не гарантує того, що Сервіс «ТВІМБЛ» працюватиме без помилок і в безперебійному режимі або що будь-які дефекти будуть виправлені, або, що користування Сервіс «ТВІМБЛ» призведе до певних результатів. Сервіс «ТВІМБЛ» надається відповідно до міжнародного принципу «як є» і «як доступно». Ліцензіар не дає гарантій, що Сервіс «ТВІМБЛ» не містить небажаних функцій. Ліцензіар відмовляється від надання будь - яких гарантій, включаючи будь - які гарантії точності, дотримання прав, придатності для продажу та придатності для використання в певних цілях. Ліцензіар відмовляється від будь - якої відповідальності за дії, бездіяльність і поведінку будь - яких третіх сторін у зв'язку з користуванням Сервісу «ТВІМБЛ». Ви берете на себе всю відповідальність за своє користування Сервісом «ТВІМБЛ». Вашою єдиною мірою проти Ліцензіара, в разі незадоволення Сервіс «ТВІМБЛ», є припинення використання Сервіс «ТВІМБЛ» і розірвання Ліцензійного договору.

9.2. Наведене правило застосовується до будь - якого збитку, пошкоджень, викликаними будь - яким збоєм функціонування, помилкою, недотриманням умов, перериванням, видаленням, пошкодженням, затримкою операції або пересилання, вірусом, несправністю лінії зв'язку, крадіжкою, знищенням, несанкціонованим доступом, зміною або використанням, як через порушення Ліцензійного договору, правопорушення, недбалості, так із будь - якої іншої підстави для позову.

9.3. Ліцензіар не несе відповідальності за неможливість використання Сервісу «ТВІМБЛ» з причин, залежних від Користувача.

9.4. Ліцензіар не несе відповідальності за дієздатність Користувачів.

9.5. Користувач самостійно несе відповідальність за збереження і конфіденційність логінів і паролів облікового запису і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання облікових записів. Всі дії, здійснені з використанням облікового запису Користувача, вважаються здійсненими Користувачем. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за всі дії, вчинені із використанням логіна та паролю будь - якого його облікового запису. Ліцензіар не несе відповідальності за несанкціоноване використання реєстраційних даних Користувача третіми особами.

9.6. За винятком прав і обов'язків, які прямо вказані у тексті цієї Ліцензійної угоди, Ліцензіар не надає ніяких інших прямих або непрямих гарантій, послуг і прав за цією Ліцензійною угодою і прямо відмовляється від будь - яких гарантій, послуг і прав, які на думку Користувача йому виявляються або повинні бути надані.

9.7. Ліцензіар не бере участь у взаємодії Користувачів між собою при Користуванні ними Сервіс «ТВІМБЛ».

9.8. Ліцензіар не несе відповідальності за майно Користувачів.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1. Ліцензіар не несе відповідальність за будь – які збитки, зобов'язання або втрати, що стали слідством використання послуг або його дій у розрахунку на такі послуги. Зокрема, але не обмежуючись у випадку:

10.1.1.Сервіс «ТВІМБЛ» в цілому, і функціонал відповідає (відповідатиме) всім очікуванням Користувача;

10.1.2.Сервіс «ТВІМБЛ» буде надаватися безперервно, надійно і без помилок;

10.1.3. Якість транспортних та/або логістичних послуг, що надаються Користувачам, буде відповідати очікуванням і намірам Користувача.

10.2. Відповідальність Ліцензіара перед Користувачем обмежується розміром ліцензійного винагороди, але, в будь - якому випадку, не може бути більше 1000 (одна тисяча)гривень.

10.3. Ліцензіар не несе відповідальності за будь - яку шкоду життю та здоров'ю, будь-які прямі та/або непрямі збитки, матеріальну та/або нематеріальну шкоду, зобов'язання чи втрати, понесені в результаті використання або невикористання Користувачем інформації, розміщеної на Сервісах «ТВІМБЛ» та які можуть бути викликані неповним або несвоєчасним наданням послуг Сервісу «ТВІМБЛ»; відсутністю можливості отримати доступ до Сервісу «ТВІМБЛ» або використовувати його; ненаданням чи неналежним наданням послуг Користувачам будь - якими третіми особами; будь - якими діями чи бездіяльністю таких третіх осіб; наявністю чи відсутністю будь - яких повноважень, дозволів, ліцензій, погоджень третіх осіб, наявністю чи відсутністю у таких осіб спеціального правового статусу тощо; несанкціонованим розповсюдженням, зміною або знищенням інформації Користувачів внаслідок будь - якого використання Сервісу «ТВІМБЛ». Користувач погоджуєтеся, що до відшкодування збитків, які виникли в результаті використання Сервісу «ТВІМБЛ» не має жодного відношення.

10.4. Всі претензії щодо неналежного виконання зобов'язань за даним Договором Користувач має право направити в Ліцензіар шляхом, передбаченим Додатком «ТВІМБЛ» та/або на адресу електронної пошти support@tweembl.com .

10.5. Користувач несе відповідальність за будь-які свої дії і/або бездіяльність, як навмисні, так і ненавмисні, а, так само, за будь-які дії та/або бездіяльність осіб, що використовують його облікові дані, пов'язані з користуванням Сервісу, які спричинили і/або можуть спричинити порушення законодавства України , а також, за будь - які збитки, заподіяні вищезгаданими діями і/або бездіяльністю Ліцензіара, третім особам. Ліцензіар не несе відповідальності за такі дії і/або бездіяльність Користувача або осіб, що використовують його облікові дані, а також наслідки таких дій і/або бездіяльності. Користувач самостійно несе відповідальність за недотримання законодавства України. Ліцензіар не несе відповідальності за дії Користувачів, в тому числі, коли дії одного Користувача при користуванні Сервісом «ТВІМБЛ» заподіяли шкоду іншому Користувачеві, в тому числі з причин, не залежних від користувачів. Користувачі зобов'язані самостійно врегулювати всі спори і розбіжності між собою.

10.6. Ліцензіар не може бути притягнутий як третя сторона у спорах, що виникають між Користувачами, або між Користувачем і третьою особою.

11. СТРОК ДІЇ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ

11.1. Даний Ліцензійний договір укладено на невизначений строк.

11.2. Ліцензійний договір може бути розірваний в односторонньому порядку Користувачем та Ліцензіаром, у випадках передбачених умовами даного Ліцензійного договору та відповідно до чинного законодавства України.

11.3. Ліцензійний договір також може бути розірваний за взаємною згодою Сторін. З усіх питань, що неврегульовані умовами даного Ліцензійного договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.4. Сторони повинні намагатися вирішувати всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням даного Ліцензійного договору, шляхом переговорів. Користувач зобов'язаний направити претензію у письмовому вигляді за реквізитами вказаними у Ліцензійному договорі. Термін розгляду претензії Ліцензіаром становить 30 (тридцять) робочих днів.

11.5. У разі, якщо суперечки, що виникають між Сторонами у зв'язку з виконанням умов даного Ліцензійного договору, які не можуть бути вирішені шляхом переговорів, всі суперечки повинні бути передані до компетентного суду України.

12. ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

12.1. Ліцензійний договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані даним Ліцензійним договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

12.2. Ніщо в Ліцензійному договорі не може розумітися як встановлення між Користувачем і «ТВІМБЛ» агентських відносин, доручень, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або яких - небудь інших відносин, прямо не передбачених даним Договором.

12.3. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень даного Договору будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Договору.

12.4. Бездіяльність з боку Ліцензіар, в разі порушення Користувачем або третіми особами положень даного Договору не позбавляє Ліцензіар права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не визначає відмови Ліцензіар, а від своїх прав в разі здійснення в подальшому подібних або схожих порушень.

  1. ФОРС – МАЖОР
13.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликано настанням обставин форс - мажору.

13.2. До форс - мажору, зокрема, але не обмежуючись тільки цим, відносяться: пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув, епідемія та інші природні явища і стихійні лиха; також військові дії, страйки умов даного Ліцензійного договору тощо. Сторони зобов'язані повідомляти один одного в письмовій формі про виникнення форс - мажорних обставин протягом 2 (двох) календарних днів з моменту їх виникнення, а також вживання всіх необхідних заходів щодо запобігання та мінімізації негативних наслідків дії форс - мажорних обставин. Якщо період форс - мажору перевищує 1 (один) місяць і мета даного Ліцензійного договору не зможе бути досягнута, кожна зі Сторін має право розірвати даний Ліцензійний договір, надіславши письмове повідомлення іншій Стороні. Даний Ліцензійний договір вважається розірваним з моменту отримання такого повідомлення.

  1. ПРИПИНЕНІ ПОСЛУГИ ТА ПОЛІТИКА
ЩОДО ЗАВЕРШЕННЯ ТЕРМІНУ НАДАННЯ ПОСЛУГ

14.1. Ліцензіар зберігає за собою право припиняти надання Сервісу «ТВІМБЛ» у будь - який час із будь - якої причини або за її відсутності без попереднього повідомлення.

14.2. Незважаючи на те, що Ліцензіар докладає всіх зусиль, щоб максимально подовжити термін надання Сервісу «ТВІМБЛ», іноді буває так, що може бути припинено надання однієї з частин Сервісу «ТВІМБЛ» у зв'язку із завершенням її терміну. Якщо незабаром Ліцензіар припинить підтримку деяких зі своїх продуктів або послуг, Користувач все одно зможете користуватися ними до дати завершення терміну їх надання.

14.3. Якщо незабаром Ліцензіар припинить підтримку певної частини Сервісу «ТВІМБЛ» або Сервісу «ТВІМБЛ» в цілому, Ліцензіар має право надіслати Користувачам відповідне повідомлення до дати припинення. До цього часу Користувач повинен вжити всіх необхідних заходів, щоб здійснити успішне перенесення своїх даних. Користувач також може повністю відмовитися від користування зазначеною Послугою до дати завершення терміну її надання.

14.3. Ліцензіар не несе відповідальності перед Користувачем або третіми сторонами за внесення змін, тимчасове або повне припинення Сервісу «ТВІМБЛ» або будь - якої його частини, яку Ліцензіар пропонує або до якої надає доступ.

14.4. Взаємодія з Ліцензіаром здійснюється за наступними реквізитами: support@tweembl.com

15. РЕКВІЗИТИ ЛІЦЕНЗІАРА

ТОВ «ТВІМБЛ»

Юридична адреса: Харківська область, місто Харків, Шевченківський район, площа Конституції 21, приміщення 10.

ЄДРПОУ: 43487045.

Редакція від «_______» ________________2020 року.

Попередні версії даного документа:

Tilda Publishing
TWEEMBL - БОЛЬШЕ ЧЕМ
ПРОСТО ТАКСИ
Made on
Tilda